Informace pro prodejce

Informace pro prodejce
U vjezdu do areálu Bleších trhů U Elektry jsou umístěny vjezdové závory se snímači čárového kódu. Každý prodejce a parkující návštěvník musí při zaplacení převzít doklad s čárovým kódem, kterým se prokáže přiložením k snímači závory při najíždění na prodejní nebo parkovací plochu. Bez platného dokladu s čárovým kódem se není možno přes vjezdové závory dostat. Vstupné je vždy jednorázové!

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem
Prodejci, kteří vykonávají tuto živnost soustavně za účelem zisku, a kteří prodávají především nové nebo bazarové zboží musejí mít živnostenský list opravňující k prodeji. Ohlašovací povinnost provozovny mají živnostníci, kteří u nás prodávají pravidelně. Pro úplnost uvádíme definici živnosti: Živností je soustavná živnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu
Prodejci bez živnostenského listu mohou na Bleších trzích obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí jej zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, neboť neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

 • Pokud chcete přijet prodávat a ještě jste u nás nebyli, tak se hodí vědět následující:
 • Kromě živých zvířat a zbraní lze prodávat v podstatě vše.
 • Rezervace prodejního místa se Vás jako prvoprodejce netýkají.
 • O možnosti získání dlouhodobé rezervace se můžete informovat přímo v kanceláři Bleších trhů.
 • Přijet prodávat na Bleší Trhy můžete mezi vždy mezi 4 – 8 hodinou. Po zaplacení na vjezdových pokladnách dle ceníku obdržíte doklad, kde je uvedeno číslo místa, kde budete ten daný den prodávat.
 • Daný pozemek má rozměr 5x5m, min. 25m2 proto, aby prodejce mohl stát na tomto místě i se svým vozem. Rozhodně není možné zaplatit si daný pozemek, vyložit zboží a poté auto odstavit na parkoviště pro návštěvníky.
 • Na daný pozemek lze najet v jeden den pouze jednou. Není možné ráno přijet na daný pozemek, vyložit zde zboží a poté odjet z areálu Bleších trhů pro další zboží. Na daný pozemek Vás v jeden den vícekrát nevpustíme.
 • Přípojka na el. proud je možná, po dohodě s pořadatelem.

Podmínky pro držitele rezervací

 • Nájezd na pronajatý pozemek, je možný do 07:00 hod. Právo nájmu pozemku zaniká od 07:01 hod. daného dne, pro daný den (jedná se o rozvazovací podmínku, ve vztahu k dané části nájemní smlouvy, týkajícího se daného dne)
 • Je nutné vždy zaplatit za daný pozemek do konce měsíce na měsíc následující. Pozdní platba je pokutována 10% z celkové měsíční ceny daného pozemku.
 • Na daném pozemku je nutné vždy udržovat čistotu a pořádek. Nedodržování bude pokutováno dle obchodních podmínek.
 • Všichni prodejci jsou povinni si svůj odpad odvážet a nenechávat ho na daném pozemku.
 • Není možné přesahovat vymezený prostor daného místa označeného bílou čárou.
 • Na daném pozemku nesmí zůstávat přes týden nic jiného než-li stánky. Je přísný zákaz zde ponechávat koberce, krabice, dřevěné skříňky apod.
 • Chcete-li si zanechat svůj stánek stát po celý týden na daném pozemku, tak se musí jednat pouze o železnou konstrukci bez plachty. Není dovoleno zanechávat na místě dřevěné stolky, palety apod.